top of page

Buku Tahap  2                                                         


 MARI BELAJAR BAHASA JEPUN  -  Tahap 2 adalah buku untuk tahap pertengahan (intermediate level), lanjutan dari buku Tahap 1. Setelah anda mahir membina ayat asas yang lengkap, buku Tahap 2 memberi panduan untuk :             

                                      

 a. membentuk ayat bahasa pasar dengan pelbagai maksud.

 b. menggabungkan ayat-ayat lengkap

 c. menukar ayat rasmi kepada ayat berbentuk kasual/bahasa pasar.


Contoh:


       Semalam emak pergi ke bandar.

Emak mahu membeli beg yang baru.             -- 2 ayat lengkap.


Digabungkan dengan perkataan `kerana` :


Semalam emak pergi ke bandar kerana dia mahu membeli beg yang baru. 


Kemudian ia juga boleh ditukar menjadi bahasa pasar :


Semalam mak ke bandar sebab dia nak beli beg baru. 


 Jika anda pernah belajar asas bahasa Jepun sekalipun, sila lihat bahagian  Kandungan  untuk memastikan bab-bab yang pernah anda pelajari dulu. Mungkin masih ada bahagian yang anda tidak pasti. Maka, buku-buku ini juga boleh dijadikan rujukan tambahan. 

 

 

    Kandungan buku TAHAP 2

BAHAGIAN  1 :  PENGENALAN  &  PERSEDIAAN          

Bab 1      Huruf/Abjad  asas

Bab 2      Simbol

Bab 3      2 ayat utama (Ayat KN dan Ayat KK)  

Bab 4       Kumpulan  I & Kumpulan E 

Bab 5      Bahasa pasar

Bab 6     Kaedah belajar

BAHAGIAN  2 :             TATABAHASA

Bab 1

Bentuk (ru) 

KN(mas) ke KK(ru)

Latihan 1 - A & B

Pengecualian

   Untuk ayat KN & KS

   KK(ru) + mae ni      =  sebelum

Latihan 2

Bab 2

Senarai perkataan                                     

KN + ga + iru/aru                      

KN + ga + KS  (anggota badan)

KN + ga + KK  (alam semulajadi)

KN + ga + KK  (KK tak transitif)

Latihan 1 & 2

   KK(mas) + ni + KK          =  tujuan

   Punca + kara + Akibat     = kerana

Latihan 3

Bab 3

Senarai perkataan        

KN + ga + dekiru/wakaru    = boleh/faham

KN + ga + suki/kirai          =suka/benci

KN + ga + jo-zu/heta        =pandai/lemah

   KK(ru) koto =KN

   Kategori KS(na)

Latihan 1

   KN + ga + hoshii       = mahu benda

   KK (mas) + tai           =mahu buat

   KN + toiu                   =bernama

Latihan 2 & 3

Bab 4

Bentuk (te)  

KK(mas) ke KK(te)

Pengecualian

Latihan 1  A & B

   KK(te) + kudasai             =  sila

   KK(te) + iru                     =  sedang

   KK(te) + mimas              =   cuba

   KK(te) + KK                    =  dan

Latihan 2

   Untuk ayat KN & KS

   Bentuk(te) + mo i-       =  tak apa/walaupun

Latihan 3

Bab 5

Senarai perkataan

Tempat + ni + aru/iru         = ada di…

Tempat + ni + cikai            =  dekat

Tempat + kara + to-i          =  jauh

Latihan 1

Latihan 2

6W1H + partikel

Latihan 3

Bab 6

Senarai perkataan 

Tempat + o + KK

Tempat + kara + KK

Tempat + ni + KK

Latihan 1

   Tempoh + ni + Penjodoh bilangan

   Penjodoh bilangan + mo

Latihan 2  A & B

Bab 7

Bentuk (nai)

    KK(mas) ke KK(nai)

Latihan 1   A & B

  Pengecualian

  Untuk ayat KN & KS

Latihan 2

  KK(nai) + de kudasai          =  jangan

  KK(nai) + de                        =  tanpa

  Bentuk(nai)+ kute mo ii       = tak apa

Latihan 3

Bab 8

Bentuk (ta)

KK (mas) ke KK (ta)

Pengecualian

Latihan 1  A & B

Untuk ayat KN & KS

Latihan 2

   KK(ta) + koto ga aru                     = pernah

   KK(ta) + ato de & KK(te) + kara   =selepas

   KK(ta) / KK(nai) + ho- ga ii          =lebih baik

Latihan 3

Bab 9

Senarai perkataan 

KN + ni + naru/suru   = jadi

KS + naru/suru

KS + KK

KS + so-                    = seolah-olah

Latihan 1  A & B

KN + yori + KS          =daripada

KN + hodo + KS         

KN + no ho-nga / dewa

KN + wa / to onaji gurai

Latihan 2 & 3

   Orang +  to/ni +  KK      = dengan

Bab10

Senarai perkataan

KN + dake / nomi /shika        =sahaja

KN + bakari                =asyik

KN + toka                   =contoh

Latihan 1 

   mo-  &  mada

   toki/aida/totang       =semasa  

Latihan 2 

   ka do- ka                 =samada

    dakedo                   =pun begitu

    to itta                      =berkata

Latihan 3 

Bab11

Senarai perkataan

  KK(mas) + nangara           = sambil  

   KK(mas) + yasui/nikui      = mudah/sukar

   KK(mas) + ho-dai         =bebas

   KK(mas) + kata             = cara

Latihan 1 

 Turutan kisah

   Pakaian

   Kombinasi khas &beberapa istilah

BAHAGIAN  3 :    DIALOG

DIALOG 1 – Mencari restoran

  Kata ganti nama

DIALOG 2 – Di restoran

  Ucapan khas kepada pelanggan

DIALOG 3 – Pergi dulu!

  Ucapan bertemu & berpisah

Terima kasih

Senarai kosa kata

Jawapan soalan latihan

Rujukan / sumber

bottom of page