top of page

Buku Tahap  3

 

 MARI BELAJAR BAHASA JEPUN  -  Tahap 3 adalah buku untuk tahap tinggi (advance level), lanjutan dari buku Tahap 2. Buku Tahap 3 membentangkan lebih banyak bentuk-bentuk ayat yang lebih kompleks, samada dalam bentuk formal mahupun  kasual.

        

Contoh :


Semalam emak pergi ke bandar kerana emak mahu membeli beg yang baru.            

bertukar menjadi satu kemungkinan :


Saya rasa semalam emak pergi ke bandar kerana dia mahu membeli beg yang baru. 


Kemudian ditukar menjadi bahasa pasar :


        Rasanya semalam mak ke bandar sebab dia nak beli beg baru. 

       

 

Buku Tahap 3 mengandungi banyak bab yang sering menjadi kekeliruan ramai kerana terdapat banyak hukum-hukum yang hampir sama, walhal maksudnya sangat berbeza.

 

Contoh:


Ame ga furi so-des.          Macam nak hujan.         

Ame ga furu so-des.         Khabarnya, hujan akan turun.       

  Kandungan buku TAHAP 3

BAHAGIAN  1 :  PENGENALAN  &  PERSEDIAAN

Bab 1    Sebutan asas

Bab 2    Kumpulan I & Kumpulan E 

Bab 3    Simbol

Bab 4    2 ayat utama. (Ayat KN dan ayat KK)

Bab 5    Bahasa pasar

Bab 6    Kaedah belajar

BAHAGIAN  2 :             TATABAHASA

Bab 1

Senarai perkataan   

Ayat majmuk

no = KN

no = koto

Hanya `no`

   Hanya `koto`

   toiu koto/no

   no des = ng des

Latihan 1 & 2

Bab 2

Senarai perkataan  

Bentuk(te) wa ikenai           larangan

Bentuk(ru) na                       larangan

Bentuk(nai) kute wa/kereba       mesti

Bentuk(nai) to                                 mesti

Latihan

Bab 3

Senarai perkataan 

Bentuk(te) ageru/kureru/morau     bantu

Bentuk(te) hoshii/moraitai         mahu

Bentuk(te) kuru/iku                     terus

Bentuk(te) aru/oku                     tersedia

Bentuk(te) shimau                      terbuat

 Latihan

Bab 4

Senarai perkataan  

 Bentuk(rareru)                     kebolehan

KK/KS+sugiru                  melampau

Kerana -  node

Kerana -  tame

Kerana -  okage/sei de

Kerana -  de

Latihan

Bab 5

Senarai perkataan 

Kalau -  tara

Kalau -  to

Kalau -  nara

Kalau -  Bentuk(ba)

Latihan

Bab 6

Senarai perkataan 

Walaupun -  noni

Mungkin  -  kamoshirenai

Mungkin  -  desho-/daro-

Khabarnya -  so- des

Khabarnya -  toiu koto des

Latihan

Bab 7

Senarai perkataan

Seperti -  yo-

Seperti -  mitai

Seperti -  yo-ni/na

Seperti -  rashii

Seperti -  ppoi

Seperti -  so-

Seperti -  to-ri

Latihan 1

Latihan 2

Bab 8

Senarai perkataan

to omou                       rasa/fikir

smori                           bercadang

Jom (2)                      

Latihan 1

   Supaya -  yo- ni (KK)

   Supaya -  yo- ni suru/natta

   Supaya -  yo-ni iimas/iu

Latihan 2

Bab 9

Senarai perkataan 

   ….tari ….tari…

….shi ….shi…

Ayat pasif

Ayat suruh

Ayat izin/benarkan

Ayat suruh + Ayat pasif

Latihan

Bab 10

Senarai perkataan

Menetapkan -  koto ni suru/kimeru

Ditetapkan  -  koto ni naru/kimaru

Ada berlaku -  koto ga aru/o-i

   bakari

   tokoro

Latihan  

Bab 11

Senarai perkataan

hazu

wake

beki

mama

ppanashi

furi o suru

Latihan

BAHAGIAN  3 :             LATIHAN  &  DIALOG

Bahasa Mulia

Bahasa Sopan

Bahasa Rendah Diri

Bahasa Hormat

Contoh dialog

   Memperkenalkan diri 

Perbualan dalam talian

Bertanya ketika shopping

Bertanya di stesen keretapi

Menjawap soalan Pakcik

 

           Terima kasih

           Senarai kosa kata 

           Jawapan soalan latihan                         

           Rujukan / sumber

bottom of page